Progetu acumpridu dae su Comunu de Carbònia.

Indiritzu

Pratza Roma 1, 09013 Carbònia (SU)

Telèfonu

+39 0781 6941

Email

comcarbonia@comune.carbonia.ca.it

Pec

comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Fax

+39 0781 64039

P.Iva

01514170925

Còdighe Fiscale

81001610922

Carbonia Turismo - Skyliner di Carbonia
Cuncorda sa vacàntzia

Totu su chi tocat a ischire pro cumintzare su viàgiu in Carbònia